ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες ανακαίνισης του Εθνικού Αρχ/κου Μουσείου.
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 20/04/2004- 09/09/2005
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ: 6.003.878,68€

Φωτογραφικό Υλικό

Εθνικό Αρχ/γικό Μουσείο
Date

20 Απριλίου 2004

Category

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ