ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : Ανακαίνιση Ξενοδοχειακής μονάδας ιδιοκτησίας της Α.Ε. ΙΛΙΣΣΟΣ επί της Λ. Καλλιρρόης 72     (Φάση Β)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 2004

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ : 6.000.000.00 €

Φωτογραφικό Υλικό

HOTEL ILISSOS – ΦΑΣΗ Β
Date

3 Ιανουαρίου 2004

Client

HOTEL ILISSOS

Category

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ